Pha-Rokytka2.jpg
305u-Praha-zelez.pesRokytku.jpg
Pha-Rokytka1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 8) - Rokytka - železniční most

Koncem osmdesátých let 20. století byla postavena v Praze přes Rokytku dvoukolejná estakáda skládající se ze třinácti polí o celkové délce 402 metrů. Celá nosná konstrukce železničního mostu je podepřena rámovými pilíři vytvořenými ze dvou šikmých stojek spojených vodorovným úložným trámem. Nosník KT 27 je truhlíkového průřezu, delší nosníky potom mají průřez ve tvaru písmene I.