302u-Praha-Podoli.jpg
Podoli.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 4) - Podolí-vodárna - krytá inspekční lávka

V areálu pražské vodárny v Podolí je souběžně s tokem Vltavy a souběžně s nábřežní komunikací krytá, zděná mostní chodba s dvaadvaceti kulatými okny v délce 32 metrů a šířce dva metry s osmimetrovou výškou mostovky nad úrovní terénu. Jde o třídílný mostní přechod podepřený dvěma dvojicemi sloupů viditelný od hlavní brány vodárny z Podolské ulice. Spojovací chodba slouží jak pěším zaměstnancům, tak také pro převádění potrubí.