301u-Praha-Plzenska.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 5) - Plzeňská-Kartouzská - silniční estakáda

Moderní nadjezd nad Kartouzskou a Plzeňskou ulicí v Praze je součástí složité křižovatky na pražském rychlostním okruhu. Mosty procházejí nade dvěma důležitými dopravními tepnami s hustým provozem vozidel a tramvají. Slouží jako spojnice Strahovského tunelu na severu a tunelu Mrázovka na jihu. Konečný projekt estakády, jejíž součástí je mimoúrovňová křižovatka, byl schválen v roce 1996. Stavba se skládá ze dvou nezávislých mostů – západního a východního, určených vždy pro jeden dopravní směr, a odpovídá komunikaci dálničního typu. Objekt má poměrně velký sklon - 4,25 %. Požadavkem architektů bylo, aby most působil co nejštíhlejším, odlehčeným dojmem. Stavba východního mostu trvala od roku 1996 do 3. prosince 1997, stavba východního do 28. srpna 2004, kdy byla celá křižovatka, včetně tunelu Mrázovka, definitivně dokončena. Například na stavbu východního mostu a ramp (typ konstrukce: prostorový monolitický trám z dodatečně předpjatého betonu) bylo spotřebováno více než sedm tisíc tun betonu a více než dvě stě tun výztužné a předpínací oceli. Hlavní most je 113 metrů dlouhý, šířka se pohybuje od 18 do 22 metrů.