Patockova4.jpg
Patockova2.jpg
Patockova3.jpg
Patockova1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 6) - Patočkova ulice – lávka pro pěší

Lávku pro pěší za 14 milionů korun zvýšila bezpečnost v okolí frekventované čtyřproudové komunikace poblíž škol a polikliniky. Ve výběrovém řízení zvítězil návrh architekta Marka Housky, který nejlépe zohlednil žádost investora, aby stavba co nejméně ovlivňovala pohled na nedaleký Břevnovský klášter a na panorama města s Pražským hradem. Lávka se stavěla od července do prosince 2004. Celková délka elegantní ocelové stavby je 124 m, délka oblouku mezi stojkami 36 m, výška přemostění nad vozovkou 5,5 m, šířka chodníku na rampách 2,5 m, dva chodníky na mostě jsou široké po 1,5 m. Ze čtyř vchodů na lávku jsou dva bezbariérové.