Palacky1.jpg
272u-Praha-Palackeho_a.jpg
P-Palackehomost.jpg
299u-Praha-Palackeho.jpg
Palacky2.jpg
Palacky3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 2/ Praha 5) - Palackého most

Palackého most spojuje Palackého náměstí - s pomníkem otce národa Františka Palackého - Rašínovo nábřeží a zároveň okraj Podskalí se Smíchovem a Radlicemi (ulicemi Lidickou a dále Plzeňskou). Na Vltavě Palackého most najdeme mezi vyšehradským železničním mostem pocházejícím z roku 1871, resp. v dnešní podobě z roku 1901, a Jiráskovým mostem z roku 1993. Stavba Palackého mostu byla zahájena roku 1876 a do provozu byl dán o dva roky později před Vánocemi 1878. Po Karlovu a tehdejším řetězovém mostě Františka I. šlo o třetí most přes Vltavu (nepočítáme-li železniční mosty a lávky). Vybudován byl podle projektu ing. Josefa Reitra a architekta Bedřicha Münzenberga. Jeho původní název byl Kamenný most z Prahy na Smíchov (ten byl v té době samostatné město), velmi brzo byl ale most pojmenován po Františku Palackém. Toto jméno - s krátkou výjimkou v době německé okupace, kdy se jmenoval Mozartův most - zůstává až do dnešních dnů. Most má sedm segmentových kleneb - střední pole je dlouhé 32 metrů, ze středu k břehům se rozpětí oblouků zmenšuje na 30,40 metru, 28,80 metru a 27,20 metru. Původně byly klenbové kvádry z modré žuly, poprsní zdi průčelí z červeného pískovce a kuželky zábradlí z bílého mramoru - tedy ve třech národních barvách, které ovšem časem působením exhalací zašly. Palackého most míval při svých vstupech bohatou sochařskou výzdobu od J. V. Myslbeka (z let 1889-1897): Libušinu věštbu, Lumíra a píseň, Záboje a Slavoje a konečně Ctirada a Šárku. Sousoší Libušiny věštby bylo při náletu v roce 1945 těžce poškozeno, avšak po letech bylo obnoveno - ovšem již v době, kdy všechna čtyři sousoší byla umístěna na Vyšehradě. Sneseny byly také mostní věže, kde se vybíralo mýtné. Zůstala však výzdoba kamennými městskými znaky měst, kudy Vltava protéká, a to ve vrcholech kleneb: Rožmberku, Českého Krumlova, Českých Budějovic, Týna nad Vltavou, Zbraslavi, Vyšehradu, Smíchova. Další znaky patří místům ležícím již na Labi: Mělníku, Roudnici, Litoměřicím, Ústí nad Labem a Děčínu. Podobně jsou ve slovenské Seredi umístěny na pilířích znaky měst, jimiž protéká Váh. V letech 1950-1951 byla mostovka rozšířena z původních 7,7 metru na dnešních 10,30 metru. Přitom byly původní kamenné římsové konzoly nahrazeny železobetonovými. Zachována však zůstala kuželková balustráda s kamennými překlady. Znovu byla rekonstruována jeho mostovka v 70. letech 20. století. Architektura mostu, který sdružuje tramvajovou a silniční dopravu a má i dva chodníky pro chodce, naštěstí nebyla vážněji narušena.