298u-Praha-Nusle.jpg
Nusle4.jpg
Nusle1.jpg
Nusle2.jpg
Nusle3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 2/Praha 4) - Nuselský most

Projekt mostu přes pražské Nuselské údolí má dlouhou historii: první návrh na přemostění údolí pochází z roku 1903, první soutěž na most byla vypsána v roce 1926, druhá v roce 1933 a konečně třetí v roce 1953. Stavba mostu byla zahájena až v roce 1967, dokončena byla o šest let později. Nuselský most je hlavní objekt pražské Severojižní magistrály - její jižní část byla otevřením mostu v roce 1973 uvedena do provozu. Dále tím bylo umožněno přímé napojení na dálnici Praha-Brno, do trasy mostu byla svedena linka C pražského metra, v prostoru ukončení mostu bývala na dlouhou dobu jediná otevřená stanice pražské podzemní dráhy. Tímto dvouúrovňovým mostem - v historii jsme mívali podobný na severu Čech přes Labe - se zkracují vzdálenosti mezi středem Prahy a jejími jihovýchodními čtvrtěmi. Jedná se tak o most sdružující silniční i drážní (metro) dopravu a zároveň má chodníky pro pěší. To, že se netěší valné pověsti - bývá dokonce nazýván Most sebevrahů - je právě díky přístupu pro pěší. Tragickým koncům mnoha zoufalců nezabránily ani stále se zvyšující ploty nad zábradlím mostu, jehož horní mostovka je ve výši 43 metrů nad údolím. Objekt mostu je citlivě začleněn do svého okolí. Opěra mostu navazuje na severním svahu údolí na zbytky novoměstských hradeb, v blízkosti mostu se vyskytují takové výjimečné stavby jako je kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého na Karlově z roku 1350, kostel svatého Apolináře a svaté Kateřiny ze druhé poloviny 14. století, Michnův letohrádek a další památné stavby. Šířka dna Nuselského údolí pod mostem nepřekračuje 330 metrů, niveleta magistrály je ve výšce asi čtyřicet metrů nade dnem údolí ve spádu 0,65 %. Mostní konstrukce je sdružený rám z předpjatého betonu s tuhou příčlí a s tenkými mezilehlými podpěrami. Most se skládá z pěti polí, jeho celková délka je 485 metrů, šířka 26,70 metru. Nosná konstrukce byla v podélném směru předpjata kabely. Čtyři mezilehlé podpěry mostu jsou tvořeny stěnovými konstrukcemi rozevírajícími se vzhůru i v příčném směru. Povrch mostovky byl již několikrát opravován, zábradlí mostu bylo opatřeno zábranami. V roce 1999 prošel rozsáhlou rekonstrukcí také vnitřní tubus.