Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 1) - Můstek

Teprve stavba metra odhalila, že starý pomístní název ulice Na můstku má svůj reálný základ. Našly se totiž zbytky jednoho z nejstarších pražských mostů. Dnes jsou přístupné ve stejnojmené stanici metra v podzemí Václavského náměstí. Původně šlo o dvouobloukový můstek z opuky s lomenými oblouky, který byl součástí opevnění - opěrné břidlicové zdi ze druhé čtvrtiny 13. století. Toto opevnění bylo zrušeno roku 1367. Můstek byl postaven v první polovině 15. století do zpola zasypaného příkopu a byl zrušen koncem roku 1463. Později býval součástí domovního sklepa.