Pcis.Frantiskab.jpg
PLegii.jpg
272u-Praha-1.maje_c.jpg
PLegiib.jpg
Pcis.Frantiska.jpg
Pha-Legii4.jpg
Pha-Legii1.jpg
Pha-Legii3.jpg
PFranz.jpg
Pha-Legii2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 1) - Most Legií

Most Legií vede od Národního divadla z Národní třídy přes Střelecký ostrov do Vítězné třídy pod Petřínskými sady. Původně stál v těchto místech železný, řetězový most z let 1839-1841, který nesl jméno císaře Most Františka I. Nový, kamenný most stavěný v letech 1898-1901 sestává z devíti velmi plochých kleneb různého rozpětí a vzepětí. Autorem projektu byl architekt Antonín Balšánek za spolupráce Josefa Janů a Jiřího Soukupa. Stavbu provedla maďarská firma Gregerson a synové. Klenby nad Střeleckým ostrovem mají tvar kruhových segmentů o rozpětí 27 metrů, ostatní mají tvar elipsovitý. Od staroměstského ramene směrem k Malé Straně se rozpětí keneb mění z 26 metrů na 34 metrů, pak 38 metrů a 42 metrů, odtud pak klesá z 32 metrů na 28 metrů a 25 metrů. Materiál mostních oblouků je představován žulovými kvádry, které jsou na straně zhlaví bosovány. Kuželková balustráda zábradlí je na obou koncích mostu doplněna pylony, které původně sloužily jako budky k vybírání mostného. Budky zdobí barokizující kopule, maskarony a městské znaky. Dvířka zdobí reliéfy s alegoriemi řemesel od Gustava Zouly. Kandelábry, reliéfy a další ozdoby navrhl Vilém Amort a provedl Josef Palouš. Vlastní most je široký 16,40 metru a za vzor mu posloužil údajně pařížský Pont d´Alma, nazvaný podle krymské říčky Almy, u níž francouzská armáda v krymské válce dobyla vítězství. Použitý materiál má u mostu Legií původně symbolické zbarvení jako u mostu Palackého: je totiž použito střídavě kamene modrého, červeného a bílého zbarvení - tedy národní trikolóra. po svém dostavení nesl zprvu - jako jeho předchůdce - označení Most Františka I. Váže se k němu navíc památná procházka tehdejšího císaře Františka Josefa I. Když vyšla v novinách fotografie jeho veličenstva s popiskou Procházka na mostě, vznikla záhy pro "stařičkého mocnáře jeho proslulá přezdívka "starej Procházka". Po vzniku Československabyl most pojmenován zprvu podle našich legií (1919-1940), v době německé okupace byl přejmenován na Smetanův most (1940-1945). Poté se znovu jmenoval Most Legií (1945-1960), ale přejmenování Československa na socialistickou republiku se odrazilo i na novém, "pokrokovém" názvu - most Prvního máje (s malým m). Až po "sametové revoluci" v roce 1989 se obnovil název Most Legií.