293u-Praha-Libensk_b.jpg
Pha-Liben2.jpg
Pha-Liben3.jpg
Pha-Liben1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 8/Praha 7) - Libeňský most

Libeňský most navazuje na ulici Voctávořu na libeňské straně s Holešovickým nábřežím a poté ulici Dělnickou na straně holešovické. Byl stavěn v letech 1924-1928, avšak svého mohutného dřevěného předchůdce měl již od roku 1903. Tento prozatímní libeňský dřevěný most měl celkem 21 polí a byl 449 metrů dlouhý. Nové přemostění se skládá jednak ze souvislého překlenutí nového říčního koryta na holešovické straně o pěti polích (28 metrů, 38 metrů, 2 x 42 metrů a znovu 38 metrů), jednak ze železobetonové konstrukce nad silnicemi a kolejištěm do holešovického přístavu o osmi polích, jednak na Maninách z rámové konstrukce o jednom poli. Na straně Maninského ostrova je konstrukce o čtyřech nestejných polích. Se zemní rampou na Maninách Libeňský most měří 780 metrů, konstrukce samotná je však pouze 370 metrů dlouhá. Most je široký 21 metrů. Zásluhou architekta Pavla Janáka byl libeňskému mostu vtisknut ráz začínajícího nového slohu jako reakce na příliš dekorativní secesi - totiž kubismu. Most - jak je zejména v Praze obvyklé - měnil své názvy: Libeňský most (1928-1938), Baxův most (1938-1940), znovu Libeňský (1940-1945), opět Baxův (1945-1952), poté Stalingradský most (1952-1962) a do třetice Libeňský (dodnes).