Lahovice3.jpg
Lahovice1.jpg
Lahovice2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 5 – Lahovice) - Lahovický most

Nahrazuje přemostění Berounky na silnici 1/4, jedné z nejfrekventovanějších komunikací z Prahy směrem na jižní Čechy. Při stavbě za 620 milionů korun (září 2001 – srpen 2005) bylo podmínkou zachování části původního mostu. Jedná se vlastně o dvě samostatné konstrukce, každá má tři jízdní pruhy, cyklistickou stezku a chodník. Ve směru k centru města jsou nad prvním párem pilířů umístěny dvě vyhlídkové věže. Železobetonové pilíře jsou částečně obloženy kamenem. Nosnou konstrukci tvoří spojitý dvoutrámový nosník z předpjatého betonu. U pravého mostu využity základy staré stavby. Délka 216, 8 m , délka nosné kontrukce 193, 0 m, rozpětí 30,2+43,8+43,8+43,8+30,0+30,15 m, šířka 2x 12,75 m. Generálním dodavatelem stavby byl Metrostav a.s., projektantem VPÚ DECO Praha a.s., zhotovitelem SMP Construction a.s.