Pha-Jiraskuv1.jpg
271u-Praha-Jiraskuv_c.jpg
Pha-Jiraskuv3.jpg
Pha-Jiraskuv2.jpg
288u-Praha-Jiraskuv.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 1/Praha 5) - Jiráskův most

Jiráskův most je na Vltavě mezi Palackého mostem a mezi Mostem Legií. Spojuje smíchovskou stranu s Jiráskovým náměstím na Novém Městě - dnes poutá na této straně pozornost proslulý Tančící dům. Most byl stavěn v letech 1929-1931 a dokončen v roce 1933, a to podle plánů ing. Františka Mencla a architekta Vlastislava Hofmana. Vybudován byl ze železobetonu a má šest polí o rozpětí až 51 metrů. Původně však tento most - během války přejmenovaný na Dienzenhoferův most - měl stát mezi Myslíkovou ulicí a Janáčkovým nábřežím přes dnešní Dětský ostrov. Na smíchovské straně jsou dodnes vidět nábřežní opěry, které nikdy nebyly použity. Jiráskův most je - podobně jako Libeňský - 21 metrů široký, avšak směrem na obě rozlehlá předmostí se vozovka nálevkovitě rozšiřuje - na novoměstském předmostí až na sedmdesát metrů. Štíhlé oblouky, vyztužené vždy 8 žebry, tvoří spolu s deskou mostovky nosný systém. Šest pilířů je obloženo žulovými kvádry. Most má betonové zábradlí s ozdobnými otvory a osvětlovací kandelábry. Stavbě mostu stál na smíchovské straně v cestě barokní pavilon, jehož autorství se připisuje Kiliánu Ignáci Dienzenhoferovi. Před stavbou bylo rozhodnuto, že pavilon o půdorysu 25 x 12 metru bude posunut o 110 metrů proti proudu Vltavy, a tím zachráněn. Protože se však v době stavby mostu nenašla žádná pojišťovna, která by v případě neúspěšného přesunu chtěla hradit vzniklé škody, od přesunu bylo opuštěno a pavilon zbořen. Ve dvou pilířích Jiráskova mostu byly ve zdivu bezešvé roury, které měly v případě potřeby sloužit k umístění náloží k destrukci mostu. Roury byly německými okupanty v době druhé světové války zabetonovány z obavy, že by most do povětří mohli vyhodit čeští vlastenci.