PMlynskainspekcnilavkanaDetskyostrov.jpg
Pha-lavkanaDetsky1.jpg
P-295aLavkanaDetskyo.jpg
LavkanaDetskyostrov.jpg
Pha-lavkanaDetsky2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 5) - Janáčkovo nábřeží - krytá inspekční lávka a lávka na Dětský ostrov

V malé vzdálenosti od lávky na Dětský ostrov je mezi vodárenskou věží a přilehlým domem přibližně deset metrů nad hladinou Vltavy unikátní 5 metrů dlouhá, sklem zcela krytá ocelová lávka. Kryt obstarává 4 x 6 skleněných tabulí uspořádaných do kosodélníku, tj. zešikmené plochy jsou nejen nad, ale i pod lávkou. Průhledná konstrukce patrně nemá narušovat celkový obraz středověké vodárenské věže.


Na Dětský (původně Židovský) ostrov byla z nábřeží vybudována elegantní lávka s vysoce vyklenutým železobetonovým obloukem. Železobetonová lávka pro pěší byla postavena v roce 1933 po dokončení sousedního Jiráskova mostu a její osa se přibližně shoduje s původně navrhovanou osou Jiráskova mostu. Lávka je přibližně 25 metrů dlouhá a 4,5 metru široká.