Pha-Chodov1.jpg
Pha-Chodov2.jpg
286u-Praha-Chodov.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 4) - Chodov - pěší přechod

Lávka pro pěší nad nultým kilometrem dálnice D 1 od ing. Jaroslava Korbeláře z Pontexu z roku 1995 symbolicky vytváří vstupní bránu do hlavního města. Záměrně byla zvolena atraktivní nosná konstrukce ze dvou převýšených parabolických oblouků s mezilehle zavěšeným trámem mostovky nad tělesem dálnice. Spojitý ocelový plnostěnný trám o deseti polích má celkovou délku 185,4 metru, dálnici překračuje největším polem o rozpětí trámu 49,46 metru, které je zavěšeno na dvou plnostěnných obloucích. Trám s ocelovou ortotropní mostovkou má výšku 650 mm a šířku 1 500 mm. Běžnými podporami trámu jsou kyvné stojky z ocelových trubek. Pevným bodem pro pohyb nosné konstrukce komorového průřezu v podélném směru je vetknutý ocelový schodišťový pilíř v místě podesty. Rozpětí dvoukloubového oblouku je 58,4 metru a vzepětí 25,9 metru. Oba oblouky jsou vzájemně spojeny rámovými příčkami. Lávka získala titul "Mostní dílo roku 1995" na druhém mezinárodním mostařském symposiu v Brně. Naskýtá se srovnání s podobnou vstupní ocelovou lávkou v Brně nad Hradeckou ulicí mezi Technickou a Purkyňovou ulicí v areálu Vysokého učení technického z roku 1975.