Pha-Hrad1.jpg
Pha-Hrad2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 1-Hradčany) - Hrad - krytý přechod

Na Pražském hradě je mezi starým královským palácem a katedrálou sv. Víta zděný krytý mostní přechod o dvou obloucích o šestimetrovém rozpětí a dvoumetrovém vzepětí. 13,50 metru dlouhý most je 2,60 metru široký, tloušťka středního pilíře je 1,5 metru. V pilíři je 0,70 metru široký brankový otvor o výšce asi dvou metrů. Pod mostem pod jeho vyústěním do katedrály je zdobený vchod do kostela. Sedlová střecha dva metry vysoká je kryta prejzem. Na východním průčelí mostní chodby jsou čtyři vysoká okna, na západním okna pouze tři. Hřeben střechy je ve výšce 12,5 metru nad dlažbou hradního nádvoří. Zvláštností této stavby je, že jde vlastně o mosty dva: starší kamenný je totiž obezděn mostem novějším.