Pha-Holesov1.jpg
277u-Praha-Bulovka.jpg
Pha-Holesov3.jpg
Pha-Holesov2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 8/Praha 7) - Holešovice - železniční most

Tento další pražský železniční most (po Negrelliho viaduktu, obou mostech vyšehradských a po branickém "Mostu inteligence", viaduktech v Hlubočepích a dalších) byl postaven krátce po dokončení mostu Nuselského. Je přímé délky 187 metrů 14 metrů nad obvyklou hladinou Vltavy. Dělí se na pět stejných polí po 77,50 metru. Dvoukloubový rám z předpjatého betonu nesou šikmé stojky 12 metrů vysoké, při své dolní části jsou čtyři metry tlusté. Šikmé stojky spočívají na kruhových pilířích o osmimetrovém průměru při horní hraně a dvacetimetrovém průměru v základech. Toto osobité spojení tvarů je v našem mostním stavitelství patrně jedinečné - nikde jinde jsme se s ním a území ČR nesetkali. Šikmost křížení železničního mostu pod Bulovkou s Vltavou je dána úhlem 45 stupňů. Most převádí holešovickou železniční přeložku ze Stromovky do Libně v celkové šířce 10 metrů. Kolaudován byl koncem roku 1976. Pro vytvoření příčle v polích nad Vltavou byla u nás poprvé v železničním stavitelství využita metoda letmé betonáže, a to proto, aby byl zachován potřebný prostor pro průjezd plavidel bez jakéhokoliv - byť jen krátkodobého - přerušení. Most navazuje na tunel pod Bulovkou a je součástí holešovické železniční přeložky. Na trati jsou pak další mostní objekty: přes Rokytku a Zenklovu - 13 polí, šest mostů přes ulici Na žertvách, pět mostů přes Sokolovskou a dva mosty na trati Praha-Vysočany, přes Rokytku.