ruzynebig.jpg
repy1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha) - estakáda Řepy na silničním okruhu kolem Prahy

29. října 2001 byl dán do provozu úsek silničního okruhu Řepy - Ruzyně. V roli generálního projektanta ho projektoval SUDOP PRAHA a. s., na dílčích projektech se podílely firmy PONTEX, s.r.o. a PROMO, s.r.o. Dodavatelem stavby bylo Sdružení 517 - Metrostav a. s., Stavby silnic a železnic, a. s., Stavby mostů Praha, a. s. a Max Bögl & Josef Krýsl, k. s. Šestipruhová komunikace okruhu v kategorii R 34/120 má délku 2,508 km. Z toho 1,003 km je vedeno na estakádě, která je nejvýznamnějším stavebním objektem. Začíná v mimoúrovňové křižovatce Řepy, jejíž součástí jsou i dvě sjízdné rampy pro větve křižovatky. Při délce 1003 m má estakáda celkem 24 polí o rozpětí 38 až 46 m.

Estakáda je v podélném směru rozdělena na vlastní "estakádu" o délce 835,1 m a na "rozplet" o délce 172,3 m. Nosná konstrukce rozpletu je samostatná pro levý a pro pravý jízdní pruh. V hlavní trase má pět polí o rozpětí 25,0 + 3 x 38,0 + 29,9 m, nájezdová rampa větve V6 na pravém mostě má dvě pole o rozpětí 35,0 + 45,0 m, sjízdná rampa větve V8 na levém mostě má dvě pole o rozpětí 30,0 + 38,85 m. Hlavní trasa je ve směrovém oblouku o poloměru 4000,0 m, větev V6 je ve směrovém oblouku o poloměru 170,0 m a větev V8 je ve složeném směrovém oblouku o poloměru 152,7 a 280,8 m. Šířka mostu v hlavní trase je proměnná od 18,40 do 32,25 m, šířka mostu na větvích je 10,55 - 10,70 m. Nosná konstrukce je monolitická z předpjatého betonu C30/37-3a.

Příčný řez v hlavní trase je na "rozpletu" stejně jako na "estakádě" dvoukomůrkový, příčný řez větví je obdobný jednokomorový. Výška průřezu nosné konstrukce je 2,50 m, tloušťka stěn na rozpletu je 0,50 m. Tloušťka horní desky mezi komůrkami je 0,35 m, nad komůrkami 0,25 m, maximální tloušťka v místě náběhů je 0,45 m. Tloušťka dolní desky je 0,23 m. Protože nosná konstrukce je uložena na ložiska v osách komůrek, jsou nad ložisky navrženy předpjaté příčníky, které roznášejí podporové reakce do stěn průřezu. Nosná konstrukce je dodatečně předepnuta kabely se soudržností s betonem, předpínacím systémem Dywidag. Konstrukce byla betonována na pevné skruži po jednotlivých polích, s konzolou přesahující do následujícího pole. Konstrukce je uložena pomocí elastomerových vyztužených ložisek na monolitickou železobetonovou spodní stavbu. Založení spodní stavby je hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách - s výjimkou opěry OP1, která je založena plošně.


Projektová dokumentace: SUDOP PRAHA a.s., (DZS 1997, DSP 1998, RDS část "rozplet" - HIP Ing. Roman Šafář) a PONTEX s.r.o. (RDS - HIP Ing. Marcel Mimra)
Zhotovitel: SMP CONSTRUCTION, a.s.
Realizace: 03/1999 - 06/2002
Náklady: 680 mil. Kč
Dílo ocenilo Ministerstvo dopravy ČR titulem MOSTNÍ DÍLO ROKU 2001.