P-Rajska280c.jpg
P-Rajska280d.jpg
Pha-Rajska3.jpg
Pha-Rajska2.jpg
Pha-Rajska1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 9) - Černý Most-Rajská zahrada - nadzemní most metra

Most se nachází mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most na trase metra IV. B., kde kolejiště vystupuje na povrch a vede po mostní konstrukci téměř 500 metrů dlouhé, celkem o patnácti polích. Ve třech mostních polích dochází k mimoúrovňovému křížení s komunikacemi spojujícími Chlumeckou ulici se sídlištěm Černý Most. Most postavil Metrostav a projektoval Metroprojekt. Nosnou konstrukci v příčném směru tvoří dvoukomorový nosník obdélníkového průřezu. Celková šířka průřezu je 10,7 metru, výška je vzhledem ke střechovitému sklonu horní desky 5,9-6,0 metru. V krajních 7 metrů vysokých stěnách jsou okenní otvory obdélníkového tvaru 2,4 x 1,8 metru se zkosenými rohy. Na každé straně tunelového mostu je po 111 okenních otvorech, celkem tedy má tunel 222 okenních otvorů. Z horní desky tunelu jsou vytaženy zábradelní zídky pro zábradlí - strop mostního tunelu slouží rovněž v šířce 9,7 metru chodcům. Výška tunelu nad terénem je tři až osm metrů. Spodní stavba je tvořena čtrnácti obdélníkovými pilíři o rozměrech 2 x 10,5 metru. Vedle tunelového mostu přes Nuselské údolí (ten ovšem slouží rovněž silniční a pěší dopravě) a po mostě na trase metra B Butovice - Lužiny je to už třetí stavba pražské podzemní dráhy, která využívá nadzemní přemostění terénu. Čtvrtý most metra se nachází na trase C. Přemosťuje terénní nerovnost mezi stanicí Kačerov a depem a vede trať dále na Jižní Město. Dnes jde již o tubus s vnějšími chodníky.