277u-Praha-Butovice_b.jpg
Pha-Butovice2.jpg
Pha-Butovice1.jpg
Pha-Butovice3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 5) - Butovice-Lužiny - nadzemní most metra

V listopadu roku 1994 byla uvedena do provozu prodloužená trasa B pražského metra ve čtvrti Stodůlky. Mezi stanicemi Butovická a Lužiny vznikla nutnost vést obě koleje podzemní dráhy jednak na mostě, ale také v tubusu ocelového oválného krytu tak, aby obyvatelé okolní zástavby nebyli rušeni hlukem projíždějících vlaků, ale i proto, aby vozy ruské výroby netrpěly výkyvy teploty. Architekt V. Kraus tehdy navrhl ocelový tubus s okenními pásy proměnné výšky (od 0,75 do 3,00 metrů) proto, aby nedocházelo k oslnění řidičů. Celková délka konstrukce je 376,6 metru, most je uložen na krajních opěrách a na sedmi oválných pilířích o rozměrech 2,3 x 3,5 metru. Dopravní prostor metra je vytvořen oválným ocelovým tubusem sedm metrů vysokým a 12,4 metru širokým. Délka tubusu na mostě a přilehlých rampách činí 528 metrů. Mostní konstrukce je tvořena spojitým spřaženým ocelobetonovým nosníkem o 9 polích o rozpětí 30 + 7 x 45 + 30 metrů. Hmotnost ocelové konstrukce mostu obnáší 1 620 tun, hmotnost opláštění 1 080 tun, z toho 880 tun na mostě a 200 tun na přilehlých rampách. Na vrcholu tubusu je po celé délce mostu umístěna revizní lávka s rozvodem vody a elektrického proudu pro čištění oken. Montáž pláště byla provedena pomocí pojízdného lešení s pojezdovou dráhou umístěnou na mostovce. S výjimkou viditelných částí opláštění, které jsou z oceli Atmofix, je převážná část povrchu ocelové konstrukce metalizována zinkem a hliníkem. Vnitřní strana pláště je opatřena klasickým nátěrem. Projektantem mostu byl Ing. František Pospíšil z Brna, který je autorem řady mostních i jiných ocelových konstrukcí na celém území České republiky. Ocelovou konstrukci vyrobily Vítkovice, a. s., z Ostravy. Ve střední Evropě se jedná o technickou zvláštnost nemající jinde obdoby. I začlenění do rámce krajiny (tvar esovité křivky) se ukázalo jako úspěšné.