276u-Praha-Budejovicka.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 4) - Budějovická lávka pro pěší

Velmi zvláštní ocelová lávka trojúhelníkovitého tvaru. Na celém území ČR jsme dosud obdobný tvar přemostění nenašli, avšak v sousední Spolkové republice Německo je podobně konstruovaný most v Dürenu u Cách.