Pha-Branik1.jpg
275u-Praha-Branik.jpg
Pha-Branik2.jpg
Pha-Branik3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 4/Praha 5) - Braník - železniční viadukt

V pořadí po toku Vltavy jde o první z pražských železničních viaduktů a patří spolu s mostem pod Bulovkou k nejmladším železničním mostům v Praze, třebaže byl dostavěn už v roce 1955. Odvádí nákladní dopravu od středu Prahy, kudy prochází pouze osobní železniční přeprava. Most se začal stavět v roce 1950 a při jeho projektování se rozhodovalo mezi konstrukcí ocelovou a železobetonovou. Vzhledem k tomu, že počátkem padesátých let bylo oceli zapotřebí naléhavěji při výstavbě průmyslu, byl přijat projekt Ing. Dr. Klimeše, který navrhl 15 oblouků po 53 metrech s celkovou délkou mostu 921 metrů. Tím jen o něco málo zaostal za Negrelliho viaduktem, který měří 1,1 km. Dvojice oblouků v každém mostním poli jsou srpovitě vetknuté do pilířů a jsou ve svých vrcholech o větší tloušťce než u pilířů. Výškový rozdíl mezi oběma konci mostu je celých šest metrů, most překonává nejen tok Vltavy, ale i čtyřproudovou komunikaci do Zbraslavi, dvoukolejnou trať do Plzně, dále silnici do Modřan i železnici z Vršovic do Vraného nad Vltavou. O mostě se současníci pro jeho lehkost vyjádřili jako o křídlech letícího racka. Po mostě vede pouze jedna železniční trať, druhé lože je bez kolejí. Na levém vltavském břehu se ještě na mostě trať větví. Využití mostu se nakonec ukázalo jako naddimenzované. Celková výška mostu nad hladinou Vltavy je 19 metrů. Most je často ironicky nazýván "Mostem inteligence", protože se na jeho stavbě podílelo mnoho právníků, filozofů, úředníků a dalších příslušníků inteligence, kteří byli počátkem 50. let jak v rámci akce na snižování administrativy, tak z "kádrových" důvodů propouštěni ze svých míst. Mezi oběma železničními lůžky vede oplocená stezka pro pěší, která je využívaná většinou k výletním a rekreačním účelům. Myšlenka této střední cesty pro pěší našla své další uplatnění u Mariánského mostu v Ústí nad Labem. Půdorys branického mostu je dvakrát zakřiven, takže připomíná písmeno S - ovšem s daleko menším zaoblením. Branický most by si zasloužil tabuli s technickým popisem - podobně jako je tomu v případě historického mostu píseckého.