Pha-Betl.k.1.jpg
Pha-Betl.k.2.jpg
Pha-Betl.k.3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 1-Staré Město) - Betlémská kaple

Mezi rekonstruovaným domem, v němž bydlíval Mistr Jan Hus, a Betlémskou kaplí, byla postavena dřevěná krytá lávka dlouhá 13 metrů a široká 1,20 metru ve třímetrové výšce nad terénem. Šindelem krytou střechu nese čtrnáct sloupků. Zajímavé je roubení schodů, které překonávají výškový rozdíl mezi oběma objekty. Na západní straně, asi 14 metrů od Betlémské kaple, je na kamenném oblouku o třímetrovém rozpětí a dvoumetrovém vzepětí další dřevěný krytý most - tentokrát krytý prejzovou střechou, rovněž římsa nad obloukem je kryta prejzem. Hřeben střechy tohoto mostního přechodu je 14 metrů nad úrovní terénu. Krytý přechod má šest okenních otvorů. Jde o stavby novodobé.