Pha-Barrand2.jpg
Pha-Barrand3.jpg
273u-Praha-Barrandovsk_a.jpg
273u-Praha-Barrandovsk_b.jpg
Pha-Barrand1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 5/Praha 4) - Barrandovský most na II. okruhu

Moderní most, který spojuje tzv. Jižní spojku s ulicí K Barrandovu. Dokončení Barrandovského mostu v roce 1989 znamenalo, že k základnímu komunikačnímu pražskému okruhu se dostalo nového, nepřerušovaného úseku v délce 41 km. Od stavby Švermova mostu se tak Vltavě a jejímu okolí v jedenáctikilometrovém úseku mezi Zbraslaví a centrem města dostalo po dlouhých pětadvaceti letech nového přemostění. Zejména snahy o přemostění v tomto prostoru, kde stojí Barrandovský most, jsou dvě stě let staré. Mezi Modřany a Chuchlí býval v roce 1756 lodní most, a to za doby obléhání Prahy pruským králem Friedrichem II. Myšlenka na vybudování mostu byla živá i za První republiky a na samém začátku druhé světové války existovalo na přemostění v těchto místech 21 soutěžních návrhů. Dnešní most - po svém dokončení nesl jméno most Antonína Zápotockého - má osm jízdních pruhů, úhel křížení s tokem Vltavy je 53 stupňů. Vlastní most je 352 metrů dlouhý a 40 metrů široký, rozpětí nejdelšího pole činí 72 metrů, mostovka je ve výšce patnácti metrů nad hladinou Vltavy, hloubka založení v řečišti Vltavy dosáhla až 20 metrů. Konstrukci představuje spojitý nosník o šesti polích s proměnnou výškou i šířkou. Rozpětí polí od Braníku ke Smíchovu je 34 metrů + 61 metrů + 71 metrů + 72 metrů + 66 metrů + 45 metrů. Přípravné práce započaly již v roce 1978. Na výsavbě mostu trvající 50 měsíců (tedy více než 4 roky) se podílela skupina polských tesařů. Pro zajímavost uvádíme, že pod jeden pilíř bylo zaraženo až 233 mikropilot. Náklady na postavení Barrandovského mostu obnášely 483 miliónů Kč. Soubor staveb kolem Barrandovského mostu - dílo podniku Stavby silnic a železnic v Praze - je nejrozsáhlejším mostním dílem na území České republiky. Z architektonického hlediska zde bylo úspěšně použito pohledového betonu. Méně úspěšná už byla rychlost a zejména kvalita "stavby mládeže", protože už roku 1999 musel most (zejména vozovka) projít rekonstrukcí.