Na zatek Pedchoz Dal Na konec

POSTŘELMOV

POSTŘELMOV (Šumperk) - silniční most

Na silnici směřující ze Sudkova do Postřelmova se na začátku obce nacházejí dva konstrukčně i tvarově stejné mosty, které se liší jen svými parametry. Menší z nich překonává říčku Desnou, větší pak řeku Moravu. Ten má rozpětí 21,5 metru, přičemž výška vozovky nad terénem je 4,10 metru. Hlavní nosníky tvoří železobetonové parabolické oblouky o výšce 7 metrů. Mostovka je spodní a je tvořena z 25 příčníků a spřažené železobetonové desky. Most byl postaven v roce 1926.