Postoloprty2.jpg
Postoloprty1.jpg
Postoloprtyzamek.jpg
Postoloprty3.jpg
270u-Postoloprty_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

POSTOLOPRTY

POSTOLOPRTY (Louny) - silniční most

Postoloprty, které své jméno získaly zkomolením jména benediktýnského kláštera z počátku 12. století (Porta Apostolika = Apoštolská brána), leží 8 km západně od Loun na soutoku Ohře a Chomutovky. Historii zdejších mostů začneme až v polovině 19. století. V Postloprtech stával jeden z našich řetězových mostů, který byl vybudován v letech 1845-1853. Ve stejné době tu vznikl i velký silniční záplavový most (inundanční viadukt) - obě tyto stavby lze klást do souvislosti s novou "císařskou" silnicí, která měla zlepšit spojení v rakouské říši. My se však soustředíme na jinou technickou památku mostního stavitelství. Tou je tříobloukový kloubový betonový most přes řeku Ohři na okraji města směrem na Louny. Byl postaven v letech 1908 - 1910 ing. Herzánem, který již v roce 1903 postavil silniční betonový most se třemi otvory přes Bečvu v Přerově a o dva roky později dvouobloukový betonový most v Hranicích na Moravě. Nosnou konstrukci postoloprtského mostu tvoří tři klenby z prostého betonu o rozpětí 31 metrů u středního a vždy 28 metrů u krajních polí. Průměrné vzepětí činí 3 metry. Most je celkem 102 metrů dlouhý a je neobvykle u každého oblouku vybaven 3 klouby - vrcholovým a dvěma patními. Klenby mají tvar segmentu, tloušťka kleneb je 0,7 metru. Ve své době šlo nesporně o průkopnickou konstrukci. Rekonstrukci mostu zapsaného do seznamu chráněných památek provedla firma Silnice a mosty, spol. s r. o., Česká Lípa, podle projektu Pontexu Praha v letech 1995-1996. U jednoho z nábřežních pilířů je řopík, objekt lehkého opevnění, čs. pevnostního systému z let 1935-1938. Ve směru od města jsou první (8 oblouků), třetí (5 oblouků) a čtvrtý (8 oblouků) úsek celé stavby inundační, vyzděné z lomového kamene. Třetí úsek je poničen částečným vyztužením železobetonem.