PPorici.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU (Benešov) - silniční most

Poříčí nad Sázavou, důležité sídlo již od raného středověku, vzniklo v místě brodu přes Sázavu. Řeku zde od nepaměti překonávala jedna z nejvýznamnějších komunikací v zemi, která spojovala Prahu s jihem Čech a s Rakouskem. Stará cesta byla okolo roku 1720 upravována na císařskou silnici. Současně vznikaly i mostní stavby (podobně jako v Nespekách). Tato silnice překračovala Sázavu v Poříčí po dřevěném mostě. Nový kamenný most byl postaven roku 1850. Most přes Sázavu má celkem pět segmentových oblouků o rozpětí 18,3 metru a vzepětí 2,5 metru, vyklenutých ze žulových kvádrů. Ze stejného materiálu jsou vyzděny i cvikly a parapety zábradlí. Celková délka přemostění činí 98,76 metru, výška nade dnem řeky je 6,15 metru. Na jižním předmostí stojí litinová socha sv. Jana Nepomuckého a objekt strážnice z neomítaného cihelného zdiva. Most se dochoval bez větších změn. Poslední oprava, provedená v 90. letech 20. století, citlivě respektovala památkové i estetické hodnoty mostu.