Podlesin1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PODLEŠÍN

PODLEŠÍN (Kladno) - železniční most

Kamenný most se nachází na trati ČD vedoucí z Hostivic do Slaného. Vede přes údolí Knovízského potoka a dále překonává silnici a zrušenou trať Kralupy-Kladno-Dubí. Pochází z let 1872-1873. Je 95 metrů dlouhý, má pět půlkruhových oblouků o rozpětí 10 metrů, spočívajících na kónických hranolových pilířích. Maximální výška mostu nade dnem údolí činí 17,7 metru. Jde o jednu z nejcennějších mostních staveb ve středních Čechách, neboť patří k nejstarším železničním mostům v regionu a navíc se dochoval v původním stavu bez mladších úprav.