Podebrady.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PODĚBRADY

PODĚBRADY (Nymburk) - zaniklé mosty

Poděbrady vznikly na místě významné křižovatky komunikací v blízkosti brodu přes Labe. Most přes Labe je zachycen již na nejstarším vyobrazení Poděbrad z roku 1650. Tehdy měl most pět kamenných pilířů s břity na návodní i povodní straně a dřevěnou mostovku. Na panoramatu města z doby okolo roku 1830 jsou ale pilíře zakresleny jako dřevěné. Mohlo to být způsobeno i tím, že starý most byl značně poškozen povodní roku 1784. Na jižním předmostí se z něj dochovala barokní socha klečícího sv. Jana Nepomuckého s reliéfem Svržení z mostu na svém podstavci od J. Bergmana z roku 1761. Starý dřevěný most přes Labe byl v letech 1841-1842 nahrazen novým mostem řetězovým. Poděbradský řetězový most byl tedy o 5 let starší, než mnohem známější, dodnes dochovaný most ve Stádlci u Bechyně a téměř stejně starý, jako most císaře Františka Josefa I. v Praze. Stavbu prováděl Jan Antonín Meissner ze Cvikova, železnou konstrukci dodala železárna hraběte Stadiona v Českých Budějovicích. Most údajně projektoval Bedřich Schnirch, autor většiny tehdejších řetězových mostů. Most, který překonával Labe jediným zavěšeným polem o světlosti asi 85 metrů, byl ukončen mohutnými empirovými pylony. Řetězový most sloužil až do roku 1888, přestože již od doby stavby vykazoval nemalé statické poruchy. Roku 1889 byl řetězový nahrazen mostem ocelovým o dvou polích světlosti 46 metrů, se středním pilířem oválného půdorysu s kvádrovým obkladem. Roku 1954 byla mostovka bohužel nahrazena novou železobetonovou žebrovou, pilíře staršího mostu z roku 1889 se však zachovaly. V této podobě slouží most dodnes.