267u-Podebrady.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PODĚBRADY

PODĚBRADY (Nymburk) - silniční záplavový (inundační) most

Při příjezdu do Poděbrad směrem od dálnice je komunikace vedena po záplavovém kamenném mostě z roku 1831. Byl postaven v návaznosti na most přes Labe na spojnici komunikace Poděbrady-Praha. Má celkem 20 segmentových oblouků z pískovcových kvádrů šestimetrového rozpětí a třímetrového vzepětí. Půlválcové pilíře jsou opatřeny vrchlíky; na posledním pilíři směrem od centra jsou ryskami vyznačeny výšky povodní. Na přečnívající parapet mostu je - po jeho rozšíření v roce 1963, kdy bylo sneseno původní kamenné zábradlí - upevněno s nevelkou citlivostí moderní kovové zábradlí.