268u-Podebrady_b.jpg
268u-Podebrady_c.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PODĚBRADY

PODĚBRADY (Nymburk) - silniční most

Zavěšený dálniční most v polabské nížině u Poděbrad byl vyprojektován brněnským střediskem Dopravních staveb Olomouc, jemuž stál v čele ig. Jiří Stránský, dnešní profesor stavební fakulty VUT v Brně a vedoucí Ústavu betonových konstrukcí. Zavěšený most se třemi poli o délce 61, 123 a znovu 61 metrů a dvěma 28 metrů vysokými pylony zapadá nenásilně do nížiny, aniž by se pokoušel tvořit její dominantu. Přispěla k tomu i pavučina táhel z ocelových kabelů, které se od pylonů rozbíhají k mostovce ve čtyřikrát 22 dvojicích (celkový počet lan je tedy 176). Most stojí na dálnici vedoucí do Hradce Králové a musel být stavěn tak, aby nebránil lodní dopravě po Labi. Oba směry dálnice jsou vedeny po jedné mostní konstrukci, která je zavěšena na dvou jednosloupových pylonech umístěných nad vnitřními podpěrami uprostřed mostní stavby. Pylony mají dvoukomorový průřez. V horní části pylonu jsou na střední stěně kotveny kabely, spodní část komor pylonů je vyplněna betonem. U dálničního poděbradského zavěšeného mostu jde o konstrukci nového typu, která v porovnání s klasickými betonovými mosty stejného rozpětí šetří až 30 % betonu a oceli. Tím ovšem náročnější a obtížnější bylo statické řešení, které si vyžádalo řadu konzultací s vědeckými pracovišti, vysokými školami i jednotlivými podniky. O mostech se říká, že jsou vizitkou technické vyspělosti toho kterého národa. Poděbradský most značnou měrou přispěl k věhlasu našich mostních projektantů a stavitelů.