Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PLZEŇ 1

PLZEŇ 1 (Plzeň-město) - Lochotínská lávka

Ocelová lávka, příhradová se středním pilířem, z kamenných kvádrů pochází z roku 1883. Překonává řeku Mži v severozápadní části městského jádra. Při regulaci řeky Mže v letech 1929-1930 byla lávka přestavěna. Nejprve byla v roce 1929 prodloužena směrem k Roudné o druhé pole. V následujícím roce pak bylo staré původní a nedokončené nosné pole vyměněno za nové. Novou ocelovou konstrukci dodala mostárna Akciové společnosti, dříve Škodovy závody v Plzni. Na pravém břehu je situována hranolová zděná budova, která bývá označována jako mýtnice; v poslední době byla využívána jako limnigrafická stanice (pro grafické znázornění kolísání stavu vodní hladiny).