Plzen_Wilson2.jpg
Plzen-MostcisareFrJosefa2.jpg
Plzen_Wilson1.jpg
Plzen-MostcisareFr,Josefa.jpg
PlzenWilsonuv.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PLZEŇ

PLZEŇ (Plzeň-město) - Wilsonův most

Osvobození Plzně americkou armádou v roce 1945 se odrazilo i na pojmenování zdejších mostů. Po prezidentovi Rooseveltovi a generálu Pattonovi spjatých se 2. světovou válkou je jiný most pojmenován po dalším prezidentovi, jehož jméno je zase spjato se vznikem samostatného Československa. Původně tento most z roku 1913, který vystavěla firma Müller a Kapsa podle projektu ing. V. Mencla, nesla název Most císaře Františka Josefa I. Za první republiky byl přejmenován na Wilsonův most, po roce 1948 nesl nějakou dobu název Stalinův most. Kamenný most se dvěma segmentovanými klenbami a nárožními pavilónky s vyhlídkami nad středním pilířem. Jeho stavba je datována do roku 1913 a most překonává Řeku Radbuzu. Jedná se zároveň o unikátní příklad skloubení vynikající architektonické i umělecko-řemeslné kamenické práce.