Plzen-Prazskymost.jpg
Plzen-Prazskymostb.jpg
Plzen_Prazsky.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PLZEŇ

PLZEŇ (Plzeň-město) - úvodní stať

Plzeň, významná metropole západních Čech (založena 1295), se rozkládá na soutoku čtyř řek - Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Už to předurčuje, že zde nalezneme celou řadu mostních objektů. O některých se jen letmo zmíníme, dalším jsou věnována samostatná hesla. Nejstarší doložený klenutý kamenný most stával před Pražskou branou v Pražské ulici u Křižíkových sadů a byl postaven roku 1520. Pravděpodobně se jednalo o druhý Pražský most (přes Radbuzu). První Pražský most (přes mlýnskou strouhu) byl podle Willenbergovy veduty z roku 1602 krytý a pravděpodobně dřevěný. Poté byl někdy mezi polovinou 17. století a rokem 1750 postaven jako klenutý z pískovce. Dnes je tento první Pražský most, který po zasypání příkopu ztratil svou funkci, nejstarším dochovaným mostem v Plzni, když barokní plastiku Piety od Antonína Hericha z poloviny 18. století nahradila její kopie. K pozoruhodným mostům rozhodně patří tříobloukový Saský most se sochařskou výzdobou. Po osvobození Plzně americkou armádou v roce 1945 získal název Rooseveltův most. K vynikajícím technických památkám patří i Tyršův most z roku 1934 v Plzni-Doudlevcích postavený podle projektu profesora Faltuse, jeden z prvních ocelových, celosvařovaných mostů. Rozpětí jeho oblouku je přes 50 metrů. Tyršův most byl v letech 1994-1995 radikálně přestavěn, přičemž do značné míry utrpělo jeho původní konstrukční řešení, a tím i jeho památková hodnota (Z původně ocelové konstrukce zůstal zachován jen svařovaný oblouk). Silně degradováno bylo i původní architektonické pojetí díla. Za rekonstrukce byly také ztraceny dvě ze čtyř pamětních desek. Ve Škodových závodech v Plzni jsou dva mosty nazvané shodně Most Sever-Jih a rozlišené římskou číslovkou. Nás zajímá především most Most Sever-Jih II., který spojuje jižní a severní část hlavního závodu Škoda Plzeň a. s., rozdělené koridorem železniční trati (jeho jmenovec s číslem I se nachází o několik set metrů východněji, blíže k městu). Most Sever-Jih II. - jeho délka činí 49 metrů, volná šířka mezi zábradlím pak 9 metrů - byl svého času i největším svařovaným mostem na světě, jedním z prvních svařovaných mostů u nás a patřil mezi pět svařovaných silničních mostů, které představovaly nejodvážnější konstrukce na celém světě (mezi dalšími byl už zmíněný Tyršův most). Most v Plzni přes řeku Mži o délce 203 metrů je zase - s šířkou 31 metrů - naším nejširším železničním mostem. Původně nesl název most Antonína Zápotockého a byl otevřen v roce 1972, od roku 1990 nese název Most generála Pattona. Mezi nejpůvabnější mostní stavby patří Wilsonův most, který má i zajímavou historii stejně jako Masarykův most či tzv. Kalikovský most (most u Kalikovského mlýna). Naproti tomu estakáda U trati je snad elegantně inženýrsky řešena, ale svým zásahem do historického centra města z poslední dosud otevřené strany je vnímána nejen památkáři, ale především většinou samotných obyvatel města přinejmenším rozporně. Viz též jednotlivá hesla.