Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PLZEŇ

PLZEŇ (Plzeň) - silniční most

Obchvat Plzně dálnicí D 5 byl rozdělen na 5 samostatných staveb, které jsou postupně realizovány. Jednou z nich je most přes řeku Radbuzu. Dálnice v tomto úseku překračuje ploché údolí, ve kterém se v meandrech vine Radbuza. Údolí v místě přemostění je široké 450 metrů. Niveleta mostu probíhá nad údolím ve výšce 12-19 metrů. Dva vedle sebe stojící monolitické předpjaté železobetonové nosníky o 14 polích mají celkovou délku 574,8 metru, šířku 30,5 metru a největší výšku 18,7 metru. Projektantem mostu je pražský PONTEX, zhotovitelem Stavby mostů Praha, a.s. Stavba byla dokončena v roce 2000.