Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PLZEŇ

PLZEŇ (Plzeň město) - silniční estakáda U trati

Estakáda o celkové délce 290,65 metru a šířce 13 metrů o sedmi polích nestejné délky byla navržena systémem, který kombinuje hledisko estetiky, konstrukce a ekonomie, projekční kanceláře Stránský, Hustý a Partneři z Brna. Dodavatelem byly Dopravní stavby Holding a. s. Konstrukci nad integrovaným objektem tvoří tříkomorový nosník se zakřiveným (zaobleným) podhledem. který esteticky velmi pěkně působí. Dutina komorového nosníku je vysoká 1,77 metru - i při této výšce je práce v těchto prostorách nepříjemná. Pod uvedenou estakádou je integrovaný objekt, který bude sloužit jako hromadné garáže a část jako komerční plocha. První etapa stavby (Klatovská-Doudlevecká) byla dokončena v roce 1998, druhá etapa (Doudlevecká-Železniční) se dokončuje v současné době. Stavba bohužel výrazně zasahuje do centrální části města, které je ze všech stran "svázáno" obludnými dopravními stavbami.