265u-Plzen_a.jpg
Plzen.jpg
Plzen-Sasskymost.jpg
Plzen_Roosvelt2.jpg
Plzen_Roosvelt1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PLZEŇ

PLZEŇ (Plzeň-město) - Rooseveltův most

Kamenný tříobloukový silniční most s plastickou výzdobou původně nesl označení Saský most. Jeho výzdoba pochází jednak z dílny K. a L. Widmanů ze 30. let 18. století, přičemž autorství Lazara Widmana je spolehlivě doloženo jen u sochy sv. Judy Tadeáše, u ostatních soch se uvádí, že pochází z Widmanovské dílny a u sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka Serafínského je autor (autoři) neznámý. Sousoší u Kalvárie ze druhé třetiny 18. století je dílem především A. Hericha, který je autorem jak nalevo umístěné P. Marie, tak vpravo umístěné sochy sv. Jana, uprostřed se pak nachází litinový, pozlacený krucifix, který byl ulit roku 1852 v plaské huti. Ve druhé polovině 80. let byl most zcela přestavěn. Přes určitou snahu po evokaci původního vzhledu znovuosazením soch světců, kamenným obkladem, atypickým zábradlím apod. je výsledek rekonstrukce po estetické stránce značně problematický.