264u-Pit-Vojslavice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PÍŠŤ-VOJSLAVICE

PÍŠŤ-VOJSLAVICE (Pelhřimov) - dálniční dvojmost

Před 2. světovou válkou i v jejím průběhu až do roku 1942 byla stavěna dálnice Praha-Brno a už za okupace i další dálnice Vratislav-Vídeň. Z této doby pochází řada mostních objektů (Borovsko, Hulice, Ořechov, Želešice, Moravské Knínice, Jevíčko aj.). Některé mosty však zapadly i do nové trasy dálnice ze 70. let 20. století. Vedle mostu Šmejkalka to byl i most u Píště dokončený v roce 1942, který však nevyhovoval ani šířkou, ani příliš strmými nájezdy. Proto nad původním železobetonovým mostem vznikl nový most ocelový, a to v letech 1975-1976. Spodní most byl ovšem ponechán pro místní dopravu z Hořovic do Chvojkovic. Nový most má tři pole: 66 metrů, 92,5 metru a 68 metrů. Jeho projektantem byl Vojenský projektový ústav Praha, dodavatel Vítkovické železárny Ostrava. Spotřeba oceli na horní most činila 2 400 tun. Most je umístěn mezi 78.360 kilometrem a 78.680 kilometrem dálnice Praha-Brno. Původní ještě předválečná dálnice Praha-Brno měla naplánováno 23 mostů, 75 podjezdů a nadjezdů a 10 viaduktů. Na Moravě bylo z toho plánováno 5 velkých viaduktů, z nichž největší měl být u Kozlova v blízkosti Jihlavy. Realita o 30 let později čísla skutečně postavených mostů - jak díky dalšímu rozvoji dopravy, tak i zvýšeným technickým požadavkům - podstatně převýšila. Celkem je na dálnici z Prahy do Brna 205 mostních objektů, mimo dálnici pak dalších 37 povinných mostů a celkově všech 349 mostních objektů měří dohromady 15 351 metr.