Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO - Svitavské nábřeží

BRNO - Svitavské nábřeží (Brno) - železniční most

Přes Svitavu vede mezi dvěma průmyslovými závody u Pastrnkovy a Krokovy ulice a ulice Uzavřené železniční most o dvou půlkruhových obloucích, železobetonovém trámu a v hlavním poli s obloukovou lomenou příhradou s horní mostovkou. Mohutný most je na koridoru Berlín-Vídeň.