Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PETROVICE

PETROVICE (Rakovník) - silniční most

Obcí s názvem Petrovice u nás napočítáme na dvě desítky. Ty v rakovnickém okresu byly založeny až na počátku 16. století. Dnes tu nalezneme klasicistní zámek (přebudovaný ze starší stavby), barokní kostel, sloup na ornamentálním podstavci před zámkem z počátku 18. století (původně se sochou sv. Jana Nepomuckého) a také menší silniční most s kruhovou cihelnou klenbou třímetrového rozpětí a dvoumetrového vzepětí.