260u-Perntejn-hrad_a.jpg
260u-Perntejn-hrad_b.jpg
260u-Perntejn-hrad_c.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PERNŠTEJN

PERNŠTEJN (Žďár nad Sázavou) - hradní mosty

Hradištní, hradní, pevnostní a zámecké mosty tvoří zvláštní oddíl mostního stavitelství. Jde o stavby kamenné, ale také dřevěné, stabilní či padací - ty jsou například na Bouzově a nebo ve Frýdlantě, tam dokonce dnes poháněné elektromotorem. Pernštejn leží na západní Moravě na žďárském okrese v Nedvědické vrchovině, na táhlém hřbetu nad soutokem Nedvědičky se Svratkou. Jádro gotického hradu - nebyl mimochodem nikdy dobyt - pochází ze druhé poloviny 13. století a patří k našim nejlépe zachovaným hradním stavbám. K hradu vede kamenný příjezdní most, na samotném hradě pak nalezneme celkem tři dřevěné mostní přechody: první do tzv. Hraběnčiny zahrádky - ta je sama o sobě na gotickém hradu výjimkou; druhý je dřevěná lávka převádějící vodovod a konečně třetí je krytá lávka s okny, která vede do hlavní hradní věže. Zvláštností na Perštejně je - podobně jako ve Velharticích - výskyt gotického, hrotitě lomeného mostního oblouku. Podobné oblouky, ovšem z dob romantismu a pseudoslohů v 19. století, pak nacházíme například u Bítova. Pod hradem je pak v obci Perštejně ještě další krytý most.