Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PERNEK

PERNEK (Český Krumlov) - silniční most

Pernek je nevelká obec poblíž Plané. Zdejší kamenný most o čtyřmetrovém rozpětí a dvoumetrovém vzepětí oblouku má silnou betonovou římsu. Části mostu před jeho křídly vystupují částečně směrem do řečiště drobné vodoteče, kterou most překonává. Nosnost (zatížitelnost) mostu je omezena 20 tunami.