Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PĚNČICE

PĚNČICE (Přerov) - silniční most

Pěnčice, dříve též Velké Pěnčice, je nevelká ves s kostelem sv. Petra a Pavla, který byl už v roce 1443 připomínán jako farní. Zdejší moderní silniční železobetonový most má částečně mezilehlou mostovku. Jeho jediný oblouk má rozpětí 5 metrů a vzepětí 2,5 metru.