Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PELHŘIMOV

PELHŘIMOV (Pelhřimov) - silniční most

U staré osady kolem kostela sv. Víta vzniklo o něco jižněji roku 1289 město (od roku 1596 dokonce královské), které postupně spojilo Starý a Nový Pelhřimov. Dnes je centrem okresu, v němž je - ačkoliv nepatří právě k těm nejbohatším na mostní stavby - zaregistrováno 176 mostů. A to se nepočítají drobnější mostní stavby a lávky mimo silniční či železniční síť. My si všimneme jediného mostu, který je na silnici směrem na Jihlavu. O jeho stáří vypovídá barokní socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí za mostem a je datována do roku 1724.