044-Brno-Schodova_b.jpg
044-Brno-Schodova_a.jpg
BrnoSchodovaulice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO - Schodová ulice/třída kapitána Jaroše

BRNO - Schodová ulice/třída kapitána Jaroše (Brno) - kryté přechody mezi budovami

Kolmo do ulice Drobného za brněnskými Lužánkami ústí z ulice Schodové zdobený mostní přechod. Na parapetu je střední část dokonce vyzdobena sedícími postavami, dvěma vázami se znakem Moravy a s třemi festony. Podobný zdobený mostní přechod s červeně natřenými čtyřmi štíhlými sloupy s korintskými hlavicemi je nad slepou odbočkou třídy kpt. Jaroše (dříve Legionářské). Oba mostní přechody jsou nově opraveny.