Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PARDUBICE

PARDUBICE (Pardubice) - můstek ke kostelu sv. Bartoloměje

Kamenný mostek vede přes Městskou strouhu na konci pernštejnského vodního systému, jehož součástí byl Počápelský kanál. Zábradlí mostu je tvořeno vnitřní městskou hradbou, východní je členěno plaménkovými kružbovými motivy a reliéfními balustry. Z východní strany má mostek oblouk jeden (o rozpětí 8 metrů), ze západní strany jsou oblouky tři. Most o výšce 9 metrů je 10 metrů dlouhý a vede na něj čtveřice schodů do výšky 2,77 metru. Horní okraj parapetu je nad vodní hladinou ve výšce 5,7 metru. Most zdobí plastika sv. Jana Nepomuckého ze druhé poloviny 18. století (opravována 1956). Portál kostela je z roku 1519, zdobení parapetu pochází z roku 1764, což určuje nejpozdější možné datum dokončení stavby, jejíž původ je však zřejmě starší.