Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OTROKOVICE

OTROKOVICE (Zlín) - silniční most

V Otrokovicích byl postaven nad tratí ČD nadjezd, jehož dodavatelem byla DSH, a. s. závod mosty 07, a projektantem SUDOP Brno. Most byl postaven za jeden rok - dokončen byl v roce 2000 nákladem 52 milionů Kč. Konstrukčně jde o šikmý spojitý nosník rozpětí polí 20 + 24 + 24 + 20 metrů - celkem tedy 88 metrů z prefabrikátů. Nosná konstrukce je spřažená deska, most je založen na velkoprofilových pilotách. Jeho šířka je 14,5 metru. Na stavbu bylo spotřebováno 32 prefabrikovaných nosníků MK-T, 1 272 kubíků betonů B 250 a B 330 a 416 tun betonářské oceli.