Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OSTROV NAD OHŘÍ

OSTROV NAD OHŘÍ (Karlovy Vary) - barokní silniční most

Ostrov, původně osada na pravém břehu řeky Bystřice, je poprvé připomínán v roce 1207 jako Schlackenwerth. V roce 1331 se dočkal povýšení na město, které už bylo v dnešním historickém jádru. Vedle dalších architektonických památek (opevnění, radnice, bývalý zámek a podobně) jsou tu i staré mosty. První představuje kamenný most s jednou segmentovou klenbou a rozšířenými nájezdy. Pochází už z 18. století a překonává řeku Bystřici u místního kláštera, kde na něj vyúsťuje Klášterní ulice (odtud neoficiální označení Klášterní most). Stávala před ním socha sv. Jana Nepomuckého, která je však datována až do počátku 19. století - do roku 1807. Za vichřice v roce 1958 byla spolu se sousoším Nejsvětější Trojice stržena a dnes je umístěna v zahradě fary.