256u-Ostrava-Pivoz_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OSTRAVA-PŘÍVOZ-PETŘKOVICE

OSTRAVA-PŘÍVOZ-PETŘKOVICE (Ostrava) - silniční most

Podle dřívějších zvyklostí byly ve 20. století silniční mosty vesměs betonové a železniční - po opuštění "doby kamenné" - převážně zase ocelové. Tato situace se začala měnit po 2. světové válce, kdy na železnicích byly stavěny mosty železobetonové, a naopak u silničních mostů bylo jako stavebního materiálu používáno oceli. To platí zejména na Ostravsku, kde se prosazovala přítomnost velkých ocelářských podniků. Silniční most v Ostravě-Přívoze na silnici do Petřkovic přes řeku Odru je 50 metrů dlouhý a představuje příklad pěkné příhradové obloukové konstrukce. Jeho čelní portály i zavětrování mezi oblouky jsou velmi působivé.