254u-Osik.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OSÍK u Litomyšle

OSÍK u Litomyšle (Svitavy) - starý silniční most

Most přes říčku Desinku nalezneme na silnici z Litomyšle do Proseče. Jedná se o kamenný silniční most 15 metrů dlouhý. Jeho šířka mezi parapety je 5,85 metru a průměrná výška parapetu činí 0,9 metru. Jediný oblouk má rozpětí 7,85 metru, výška horního okraje parapetu nad hladinou říčky je 4,65 metru. Ve střední části parapetu, nad vrcholem oblouku na 0,5 metru vysokých soklech, jsou proti sobě dvě sochy: sv. Václav je novější provenience a jeho socha je vysoká 1,65 metru; druhá socha světce, držícího dítě v náručí, je stejné výšky - tedy v životní velikosti. Klenáky, desky parapetu a sochy jsou z pískovce, zbývající materiál na mostě je opuka. O stáří mostu jsme zatím nenalezli spolehlivé doklady.