Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OSEČANY

OSEČANY (Příbram) - silniční most

Na silnici ze Sedlčan do Neveklova je v hlubokém údolí pod vesnicí Osečany kamenný most přes potok Mastník. Most o výšce 6,5 metru je dvouobloukový. Segmentové oblouky o rozpětí 9,3 a 9,9 metru a vzepětí 3,45 metru jsou vyzděné z opracovaných kvádrů. Střední pilíř na oválném půdorysu je na povodní straně završen čtvrtkulovou plochou z přesně opracovaných kvádrů. Cvikly a parapety jsou vyzdívané z lomového omítaného zdiva, parapety jsou kryté kamennými deskami. Na jižní straně mostu je do středu zábradlí zasazen železný kříž na kamenném soklu, datovaný 1871. Podobný most najdeme i v sousední vesnici Radíč. Most byl opraven a oblouky byly opatřeny cementovým nástřikem.