Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OPAVA

OPAVA (Opava) - lávka pro pěší

Pěší lávka na Černé ulici v Opavě rovněž nahradila původní lávku, kterou povodeň v létě 1997 nenapravitelně poškodila. Havarijní stavba byla snesena a nahrazena novou konstrukcí o rozpětí 38 metrů a vzepětí 0,55 metru - nová lávka je tedy mírně vypouklá. Je řešena jako bezbariérová stavba s oboustranným příčným střechovitým sklonem 2 %. Podélný sklon je maximálně 6,2 %, což má význam v zimě při případném náledí. Drsnost povrchu lávky je upravena pohozem křemičitým pískem. Projektant i zhotovitel lávky věnovali značnou pozornost receptuře provzdušněného betonu s ohledem na zajištění mrazuvzdornosti, ochrany proti účinkům rozmrazovacích látek a omezení účinků smršťování materiálu chladem. Středové nosné stěny rozdělují šířku lávky na 2 x 1,8 metru. Stavba lávky byla dokončena za 5 měsíců (květen-září 1998) Dopravními stavbami Ostrava. Její cena nepřesáhla 4,1 milionu Kč a celková plocha lávky tvoří 188 m2. Na nosné stěně směrem k centru Opavy je osazena pamětní tabule připomínající povodeň v roce 1997 i jméno občana, který zde tehdy zahynul. Koncept technického řešení lávky i odhad stavebních nákladů připravila pražská společnost Pontex.